dimecres, 30 de setembre de 2015

ONCE

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: ONCE


ONCE
 • Rambla Vella, 10, 43003 Tarragona
 • Tel. 977 250 955, Fax 977 258 018
 • mtg@once.es
 • www.once.es

Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 14 h

Persona de contacte
 • Mª Teresa Tejada Gil

Objectius
 • L’objectiu de l’ONCE està encaminat a la consecució de l’autonomia personal i la plena integració de les persones amb ceguesa o deficiència visual greu, vetllant per fer efectiu el seu dret a la igualtat d’oportunitats i col·laborant amb les administracions públiques per al desenvolupament d’aquest precepte.

Activitats
 • Serveis d’atenció personal: 
  • Suport psicosocial
  • Rehabilitació
  • Suport al Benestar bàsic
  • Accés a la informació
  • Atenció educativa
  • Suport a l’ocupació
  • Oci i temps lliure
 • Prestacions: 
  • Econòmiques i materials.
 • Activitats col·lectives: 
  • Oci
  • Culturals
  • Artístiques
  • Esportives.
 • Recursos materials: 
  • Ajudes tècniques.

Activitats amb voluntariat
 • Els Programes desenvolupats per l’ONCE com a entitat de voluntariat tenen com a finalitat atendre les persones afiliades que, a causa de la seva ceguesa o deficiència visual greu i l’escàs suport familiar amb el qual puguin comptar en cada moment, presenten més dificultats per a la realització de les activitats quotidianes. Els programes són:
  • d’acompanyament
  • accés a la informació
  • cultural-recreatiu
  • esportiu

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Existeixen grups d’ajuda mútua i terapèutics.

Observacions
 • Les persones que presentin un problema visual greu poden dirigir-se a la nostra institució amb un informe oftalmològic per rebre assessorament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada