dimecres, 30 de setembre de 2015

Associació Asperger del Camp de Tarragona


Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Associació Asperger del Camp de Tarragona
Associació Asperger del Camp de Tarragona
 • C/ Pons d’Icart s/n, 6a planta, despatx 9,Hotel d’Entitats de Tarragona, 43004 Tarragona
 • Tels. 688 483 682 - 626 061 887
 • asperger.campdetarragona@gmail.com
 • www.aspergercampdetarragona.cat

Horari
 • De 9 a 21 h
Persona de contacte
 • Romi Valenzuela Hernández
 • Eva Pérez Márquez

Objectius
 • Donar a conèixer el trastorn i promoure la sensibilització social.
 • Col·laborar amb els professionals de la salut i l’educació,tant en els seus entorns de treball com a nivell formatiu.
 • Aconseguir la integració dels participants en els serveis i les activitats de la comunitat.
 • Facilitar informació més complerta i donar el millor assessorament possible a les famílies, afavorint la relació i el suport mutu entre elles.
 • Promoure el millor tractament, educació i desenvolupament per aconseguir la seva integració social i laboral.
 • Organitzar xerrades informatives, jornades formatives i activitats d’oci per a tota la família.

Activitats
 • Orientació Diagnòstica (amb o sense valoració cognitiva).
 • Esplai i grup de joves.
 • Suport i assessorament a famílies
 • Formació a professionals de l’educació i campanyes de sensibilització amb actes a escoles, universitats i festes locals, i participació en medis de divulgació.
 • Suport i tallers individuals.
 • Taller d’habilitats socials en grup.
 • Reeducació psicopedagògica de les tècniques d’estudi.
 • Taller de pares i mares.

Activitats amb voluntariat
 • Un dels nostres principals interessos és la formació òptima dels futurs professionals, per tal de cobrir l’atenció als afectats d’aquest trastorn. És per això que tenim un conveni de pràctiques amb la Universitat Rovira i Virgili. Hem format un grup de voluntariat estable i fix, coordinat permanentment per la persona responsable del Programa (Terapeuta de l’Associació).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada