dijous, 8 d’octubre del 2015

Manual de bona praxi en l'atenció a les persones cuidadores

Guia de recursos per a persones cuidadores de Tarragona 2015

Jornada de presentació de la Xarxa de suport a les famílies cuidadores de Tarragona

jo cuido capçalera

De 9 a 10.15 h

Taula Inaugural.
Sr. Joaquim Nolla. President COFT .
Sra. Ana Santos. Tinent d’Alcalde del Ajuntament de Tarragona.
Sra. Cori Sancho. Representant de la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona.
Presentació: el procés de creació de la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores
de Tarragona.

Cinta Daufí. Servei de Promoció de la Salut. Ajuntament de Tarragona.
El model de la Xarxa de Suport a Famílies que Cuiden de Barcelona.
Sílvia Gambín Creus. Direcció de Programa de Salut. Àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona.

De 10.15 a 10.45 h

Pausa

De 10.45 a 12.30 h

Taules dels Grups de Treball.

TAULA I: LA INFORMACIÓ I ELS RECURSOS

Presentació de la tasca del grup de treball de comunicació/informació.
Presentació de la guia de recursos.
Amalia Morro. Infermera, CAP Jaume I. ICS.
TESTIMONI D’UNA CUIDADORA: QUINA INFORMACIÓ HAURIA VOLGUT TENIR
QUAN VAREN DIAGNOSTICAR AL MEU FAMILIAR?

TAULA II: EL VOLUNTARIAT

Presentació de la tasca del Grup de Treball de voluntariat.
Esther Gómez. Responsable de voluntariat. AFANOC.
El voluntariat a la XSFCT.
Cristina Rodríguez. Federació Catalana de Voluntariat.
Aliances amb Tarragona 2017.
Núria Cestero. Responsable de Voluntariat Tarragona 2017.
TESTIMONI D’UN VOLUNTARI.

TAULA III: ELS GRUPS D’AJUDA MÚTUA, GAM

Presentació de la tasca del Grup de Treball de GAM. Isis Vives. Creu Roja Tarragona.
Presentació del projecte de GAM transversals.
Marta Frontiñan. Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona i Montse Vives. Estudiant. Programa d’Aprenentatge Servei, URV.
TESTIMONI DE DOS CUIDADORES EN PARTICIPACIÓ EN GAM. Teresa Allepus i
Mercè Vidal. Associació La Muralla.

TAULA IV: LES BONES PRÀCTIQUES

Presentació de la tasca del Grup de Bones Pràctiques. Gemma Illa, Treballadora Social, CAP Muralles. Muralles Salut.
Presentació del Codi de bones pràctiques.
Anna Carbonell. Infermera CAP Sant Pere i Sant Pau.
TESTIMONI D’UNA CUIDADORA.

De 12.30 a 13.30 h

A propòsit del Dia Mundial de la Salut Mental:
Atenció a les famílies de malalts mentals.
Paula Ulloa. Associació La Muralla.
El malestar psíquic dels cuidadors. Col·legi de Psicòlegs.

13.30 h

CLOENDA: Fotografies de cuidadors.

dijous, 1 d’octubre del 2015

Fundació Siel Bleu

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Fundació Siel Bleu


Fundació Siel Bleu

Horari
 • De 9 a 14 h i 15 a 18 h
Persona de contacte
 • Dolors Aguas
 • Ivette Callorda

Objectius
 • Siel Bleu és una fundació que promou l’estil de vida actiu i saludable al llarg de la vida de les persones grans.

Activitats
 • Tenim varietat de programes adaptats, sobretot per a gent gran (que són adaptats a les característiques i a les necessitats de cada grup en quan a nivell de mobilitat i preferències), però també per a persones amb malaltia crònica, per a persones dependents, i per el col·lectiu de cuidadors. Treballem a domicili, en espais socials, i en el si d’institucions.

Activitats amb voluntariat
 • Tots els professionals de l’entitat són assalariats, i llicenciats en ciències de l’activitat física, amb formació experta en l’àmbitde l’activitat física adaptada.
 • Totes les activitats que desenvolupem tenen un cost social, ja que volen facilitar la màxima participació.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No


Equip d'Atenció Psico-Social (EAPS) de la Fundació Vilaniu

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Equip d'Atenció Psico-Social (EAPS) Fundació Vilaniu

 Fundació Vilaniu

Equip d'Atenció Psico-Social (EAPS) de la Fundació Vilaniu
 • C/ Dr. Mallafré Guasch, s/n, 43005 TARRAGONA 
 • Tels. 607 620 577 - 607 513 613 
 • illo@fundaciovilaniu.cat

Horari

 • De 8 a 20 h
Persona de contacte
 • Imma Lillo Rodríguez 
 • Maite Gutiérrez Blanco

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i dels seus familiars, mitjançant l’atenció als aspectes emocionals, socials i espirituals.

Activitats

 • Atenció psicoemocional: Proporciona mesures d’atenció psicològica i emocional per ajudar el pacient i la seva família a afrontar la malaltia. 
 • Espiritualitat: Integra els aspectes espirituals que permeten al pacient i als familiars afrontar serenament el procés de malaltia, des d’un respecte màxim a les creences i conviccions de cada persona. 
 • Dol: Atenció a totes les persones implica-des en la pèrdua d’un ésser estimat que ho requereixin o ho demanin. 
 • Voluntariat: A través de l’acompanyament, el voluntari dóna resposta a les necessitats socials de les persones malaltes i dels seus familiars. 
 • Professionals: Suport específic als professionals sanitaris en temes com la comunicació en situacions difícils i la gestió de l’estrès.

Grups d’ajuda mútua (GAM)

 • No

Observacions

 • L’EAPS Fundació Vilaniu desenvolupa la seva tasca tant en l’àmbit hospitalari com en el domiciliari.

dimecres, 30 de setembre del 2015

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: Centres

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: Informació
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
 • Plaça Prim, 6, 43001 Tarragona
 • Tel. 977 550 086
 • imsst.tgna@tarragona.cat
 • www.tarragona.cat/imsst

Horari
 • De 9 a 14 h

Persona o persones de contacte
 • Directament al centre

Centres de Serveis Socials d'Atenció Primària de Tarragona::
 • Ponent, “Centre Immaculada Sastre”, c/ Gaià, 21-23, Tel. 977 55 13 61
 • St. Pere i St. Pau, Afores, s/n, Tel. 977 20 03 94
 • St. Salvador, Avda dels Pins, s/n, Tel. 977 52 11 66
 • Part Alta, Rambla Vella 7 bis, 1r, Tels. 977 24 56 00 - 977 24 45 69
 • Part Baixa, c/ Verge Misericòrdia, 14, Tel. 977 24 59 68
 • Campclar, c/ Onyar bloc 5 i 6, baixos,Tel. 977 55 00 31
 • Bonavista, c/ 11 núm. 13, Tel. 977 55 02 31

Objectius
 • Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
 • Els serveis socials s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.
 • La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials

Activitats
 • Detecció de les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
 • Informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Disseny i participació en:
  • projectes comunitaris.
  • activitats socioeducatives.
 • Prestació de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 • Accés, tramitació i seguiment del recursos de la Llei de la Dependència (LAPAD).
 • Oferir serveis i prestacions per la cobertura de les necessitats bàsiques.
 • Gestió de prestacions d’urgència social.
 • Suport especialitzat (jurídic i psicològic).
 • Accés a altres serveis i/o prestacions d’altres administracions.
 • Aplicació de protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

Observacions
 • Els ciutadans i ciutadanes s’adreçaran als Centres de serveis socials en funció del seu lloc de residència.

Federació Catalana de Voluntariat Social

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Federació Catalana de Voluntariat Social


Federació Catalana de Voluntariat Social
 • C/ de les Coques, 7 (2n pis de la Casa dels Concilis), 43003 Tarragona
 • Tel. 877 050 613
 • tarragona@voluntaris.cat
 • www.voluntaris.cat

Horari
 • Dilluns a divendres de 10 a 14 h i dijous de 15 a 19 h
Persona de contacte
 • Maria Teresa Murria
 • Cristina Rodríguez

Objectius
 • Promocionar el voluntariat social de Qualitat.
 • Fomentar el treball en xarxa.
 • Sensibilitzar a la població envers el voluntariat i l’associacionisme.
 • Assessorar a tothom que necessiti ajuda en temes de voluntariat i associacionisme.

Activitats
 • Formació
 • Derivació de voluntariat
 • Campanyes de comunicació
 • Voluntariat corporatiu
 • Xerrades
 • Punts informatius
 • Trobades d’entitats
 • Celebració del dia internacional del voluntariat, etc.

Activitats amb voluntariat
 • Derivació de voluntariat a altres entitats, suport a les tasques de gestió i sensibilització de la pròpia organització, formació, activitats, xerrades, encontres, etc.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

Observacions
 • La FCVS treballa amb i pel voluntariat de qualitat. Vetlla per formar als voluntaris i voluntàries propis i acompanyar-los i per assessorar a les entitats que ho requereixen sobre la gestió dels equips de voluntariat.

Fundació Catalunya La PedreraXarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació Catalunya La Pedrera
 • C/ Ramon y Cajal, 40, 43001 Tarragona
 • Tel. 977 230 046
 • tarragona@espaisfcatalunyalapedrera.org
 • www.fundaciocatalunya-lapedrera.com
Horari
 • De 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Persona de contacte

 • Jordi Rodríguez Sendra

Objectius
 • Millora de la qualitat de vida de persones que comencen a tenir algun problema de memòria i/o malalties pròpies del procés d’envelliment, oferint informació i suport a les famílies.

Activitats

Activitats amb voluntariat
 • Programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS).
 • Programa d’Acompanyament Educatiu (ESO i Primària).

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • (en previsió).

Observacions
 • El programa REMS es duu a terme els dimarts i dijous de 10 a 13 h.

Associació Tarracosalut

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Associació Tarracosalut


Associació Tarracosalut
 • Hospital Joan XXIII, C/ Doctor Mallafré, 4, 43005 Tarragona
 • Tels. 977 295 800 - 633 568 399
 • tarracosalut@gmail.com
 • www.tarracosalut.com

Horari
 • Matins de 9 a 13 h de dilluns a divendres,
 • Tardes de 4 a 7 h dilluns i dimecres
Persones de contacte
 • Elisabet Pedret

Objectius
 • Donar millor qualitat soci-afectiva a  les persones malaltes i/o a la seva família amb acompanyament a l’hospital, als centres sociosanitaris i al domicili, i donant atenció en l’impacte i efectes que el diagnòstic, tractament i el mateix procés de la malaltia té en la vida del malalt i dels familiars.

Activitats
 • Acompanyament de persones malaltes a hospital d’aguts, sociosanitari i domicili.
 • Atenció diària a la planta de pediatria de l’hospital.
 • Tallers soci-terapèutics per a les persones usuàries.
Activitats amb voluntariat
 • Totes les activitats es duen a terme per voluntariat.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

Creu Roja Tarragona

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Creu Roja Tarragona


Creu Roja Tarragona
 • Av. Andorra, 61, 43002 Tarragona
 • Tels. 977 244 769 - 977 233 700
 • tarragona@cruzroja.es
 • www.creuroja.org
 • facebook.com/CreuRojaTarragona

Horari
 • De 9 a 14h i de 16 a 18 h
Persones de contacte
 • Isis Vives Relats
 • Miriam Giménez Torné

Objectius
 • Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter voluntari, fortament arrelada a la societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en un context social.

Activitats
 • La gent gran és un dels col·lectius que mereix una atenció prioritària per part de Creu Roja. Des de Creu Roja es posen en marxa cursos i programes per a persones cuidadores, a més d’altres actuacions per promoure l’envelliment actiu, facilitar el servei de teleassistència domiciliària, kits i ajudes d’urgència o trucades preventives per temperatures extremes.

Activitats amb voluntariat
 • En el conjunt de la seva activitat, els voluntariat pot col·laborar en una trentena de programes. 
 • Pel que fa a l’activitat amb la gent gran, els programes previstos són:
  • ajuda a la gent gran (tramitació de diferents recursos i ajuts socials)
  • envelliment saludable (tallers, xerrades i activitats per promoure la salut)
  • enred@te (potenciar la utilització correcta de les novestecnologies) 
  • i ajudes tècniques (Control d’existències, manteniment, petites reparacions de material com cadires de rodes, caminadors, grua, etc).

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Al finalitzar els cursos de Cuidadors/es no Professionals amb l’especialitat de gent gran, es creen Grups d’Ajuda Mútua amb els propis participants.

ONCE

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: ONCE


ONCE
 • Rambla Vella, 10, 43003 Tarragona
 • Tel. 977 250 955, Fax 977 258 018
 • mtg@once.es
 • www.once.es

Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 14 h

Persona de contacte
 • Mª Teresa Tejada Gil

Objectius
 • L’objectiu de l’ONCE està encaminat a la consecució de l’autonomia personal i la plena integració de les persones amb ceguesa o deficiència visual greu, vetllant per fer efectiu el seu dret a la igualtat d’oportunitats i col·laborant amb les administracions públiques per al desenvolupament d’aquest precepte.

Activitats
 • Serveis d’atenció personal: 
  • Suport psicosocial
  • Rehabilitació
  • Suport al Benestar bàsic
  • Accés a la informació
  • Atenció educativa
  • Suport a l’ocupació
  • Oci i temps lliure
 • Prestacions: 
  • Econòmiques i materials.
 • Activitats col·lectives: 
  • Oci
  • Culturals
  • Artístiques
  • Esportives.
 • Recursos materials: 
  • Ajudes tècniques.

Activitats amb voluntariat
 • Els Programes desenvolupats per l’ONCE com a entitat de voluntariat tenen com a finalitat atendre les persones afiliades que, a causa de la seva ceguesa o deficiència visual greu i l’escàs suport familiar amb el qual puguin comptar en cada moment, presenten més dificultats per a la realització de les activitats quotidianes. Els programes són:
  • d’acompanyament
  • accés a la informació
  • cultural-recreatiu
  • esportiu

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Existeixen grups d’ajuda mútua i terapèutics.

Observacions
 • Les persones que presentin un problema visual greu poden dirigir-se a la nostra institució amb un informe oftalmològic per rebre assessorament.

Fundació Esclerosi Múltiple

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Fundació Esclerosi Múltiple


Fundació Esclerosi Múltiple
 • C/ Ceferí Olivé 4, Mas Sabater, 43203 Reus
 • Tel. 977 128 024
 • dsans@fem.es
 • www.fem.es

Horari
 • De 9 a 17 h, concertant hora

Persones de contacte
 • Dolors Sans

Objectius
 • Millorar qualitat de vida famílies i persones que pateixen esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques que cursen amb discapacitat.

Activitats
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Teràpia Ocupacional
 • Medicina
 • Infermeria
 • Treball Social
 • Neuropsicologia
 • Psicologia
 • Menjador
 • Transport
 • Activitat Aquàtica Adaptada
 • Hipoteràpia
 • Suport als cuidadors
 • Activitat aeròbica
 • ...

Activitats amb voluntariat
 • Acompanyament.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona "La Muntanyeta" (APPCT)Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona "La Muntanyeta" (APPCT)
 • C/ Muntanya de Sant Pere, s/n, 43007 Tarragona
 • Tels. 977 217 604 - 977 248 396
 • appc@appctarragona.org
 • tsocial@appctarragona.org
 • www.appctarragona.org

Horari
 • De 9 a 14 h i de 15 a 17 h

Persona de contacte
 • Marta Frontiñan García

Objectius
 • Defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars i la garantia de l’exercici d’aquests drets, a més d’oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut, atenció residencial, inserció social, inserció laboral, gaudiment de l’oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i el benestar de les seves famílies.

Activitats
 • Servei a través de tres centres: 
  • Escola d’E.E. La Muntanyeta
  • Centre Ocupacional Gresol
  • Residència Trèvol
 • TIC’s
 • Teatre
 • Arteteràpia
 • Colònies
 • Vacances d’estiu
 • Sortides/excursions, etc.
 • Teràpies Assistides amb Animal, Piscinoteràpia, Hipoteràpia, Musicoteràpia,

Activitats amb voluntariat
 • Suport en les aules en atenció directa.
 • Suport administratiu.
 • Hipoteràpia.
 • Canoterapia.
 • Piscina.
 • Suport en actes organitzats per l’entitat:
  • caminada popular
  • dia mundial de la paràlisi cerebral
  • dia de sant jordi
  • etc.
 • Sortides culturals i vacacionals.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Durant més de 15 anys, l’entitat ha conduit un Grup de Suport Familiar. Actualment, s’està canviant el format a poder generar un GAM. Sense perdre l’essència inicial i objectius del grup anterior.

Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona


Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona
 • Av. Catalunya, 54, 43002 Tarragona
 • Doctor Peyri, 14, 43202 Reus
 • Tel. 666 492 303
 • parkinsonapct@gmail.com
 • facebook.com/ParkinsonTarragona

Horari
 • De 9 a 14 h

Persones de contacte
 • Cori Sancho

Objectius
 • Contribuir a millorar la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies.
 • Proporcionar atenció integral i interdisciplinar.
 • Oferir informació i assessorament sobre diferents aspectes relacionats amb la malaltia.
 • Sensibilitzar a la societat en general.
 • Col·laborar amb estudis i promoure la investigació.
 • Facilitar contacte i l’ajuda mútua entre afectats i familiars.

Activitats
 • Servei d’acollida, serveis professionals (atenció psicològica i social).
 • Activitats terapèutiques.
 • Teràpia ocupacional.
 • Tallers aspectes concrets de la malaltia.
 • Activitats de divulgació i sensibilització.
 • Grups suport i ajuda mútua.

Activitats amb voluntariat
 • Estudiants en pràctiques.
 • Projectes concrets esportius.
 • Suport amb tallers teràpia ocupacional.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • SÍ. Diferents grups d’ajuda mútua per afectats i familiars.

Associació Ment i Salut La Muralla

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Associació Ment i Salut La Muralla

Associació Ment i Salut La Muralla
 • C/ Sant Miquel 16, baixos, 43004Tarragona
 • Tel. 977 227 656
 • info@clubsociallamuralla.com
 • www.clubsociallamuralla.com

Horari
 • De 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Persona de contacte
 • Paula Ulloa

Objectius
 • Inserció soci-comunitària de persones que tenen problemes de salut mental i de les seves famílies.
 • Lluita contra l’estigma, sensibilització, informació i assessorament.

Activitats
 • Club social.
 • Suport a domicili.
 • Hort terapèutic.
 • Granja-escola.
 • Programa de famílies.

Activitats amb voluntariat
 • Programa de voluntariat talleristes.
 • Acompanyament en sortides.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Grup de familiars.

ASTAFANIAS

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: ASTAFANIAS
ASTAFANIAS
 • Som una associació de famílies del Tarragonès , fundada a l´any 1.966, acull totes les discapacitats psíquiques inclòs el TEA , X-Fràgil, TDAH , Tourette, etc.
 • C/ Coques 1 C, 2n, 43004 Tarragona
 • Tel. 977 235 835
 • astafanias@tinet.org

Horari
 • Dilluns i divendres de 18 a 20 h

Persones de contacte
 • Mari Morales

Objectius
 • Assessorar i orientar als familiars de les persones amb discapacitats psíquiques.
 • Donar suport a les mateixes.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i la seva relació familiar i amb l’entorn.

Activitats
 • Servei de cangurs.
 • Tallers de pares.
 • Assessoria jurídica i social.


Activitats amb voluntariat
 • Servei de cangurs.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Grup pares
 • Grup de germans

Associació Asperger del Camp de Tarragona


Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Associació Asperger del Camp de Tarragona
Associació Asperger del Camp de Tarragona
 • C/ Pons d’Icart s/n, 6a planta, despatx 9,Hotel d’Entitats de Tarragona, 43004 Tarragona
 • Tels. 688 483 682 - 626 061 887
 • asperger.campdetarragona@gmail.com
 • www.aspergercampdetarragona.cat

Horari
 • De 9 a 21 h
Persona de contacte
 • Romi Valenzuela Hernández
 • Eva Pérez Márquez

Objectius
 • Donar a conèixer el trastorn i promoure la sensibilització social.
 • Col·laborar amb els professionals de la salut i l’educació,tant en els seus entorns de treball com a nivell formatiu.
 • Aconseguir la integració dels participants en els serveis i les activitats de la comunitat.
 • Facilitar informació més complerta i donar el millor assessorament possible a les famílies, afavorint la relació i el suport mutu entre elles.
 • Promoure el millor tractament, educació i desenvolupament per aconseguir la seva integració social i laboral.
 • Organitzar xerrades informatives, jornades formatives i activitats d’oci per a tota la família.

Activitats
 • Orientació Diagnòstica (amb o sense valoració cognitiva).
 • Esplai i grup de joves.
 • Suport i assessorament a famílies
 • Formació a professionals de l’educació i campanyes de sensibilització amb actes a escoles, universitats i festes locals, i participació en medis de divulgació.
 • Suport i tallers individuals.
 • Taller d’habilitats socials en grup.
 • Reeducació psicopedagògica de les tècniques d’estudi.
 • Taller de pares i mares.

Activitats amb voluntariat
 • Un dels nostres principals interessos és la formació òptima dels futurs professionals, per tal de cobrir l’atenció als afectats d’aquest trastorn. És per això que tenim un conveni de pràctiques amb la Universitat Rovira i Virgili. Hem format un grup de voluntariat estable i fix, coordinat permanentment per la persona responsable del Programa (Terapeuta de l’Associació).

AFANOC Tarragona, Associació de nens amb càncerAFANOC Tarragona, Associació de nens amb càncer

Horari
 • Dilluns a Dijous: de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
 • Divendres: de 9 a 15 h
Persones de contacte
 • Naiara Mestres Urreizti
 • Esther Gomez Rodríguez

Objectius
 • Sensibilitzar a la societat en general sobre el Càncer Infantil.
 • Atendre totes les necessitats educatives d’aquests infants i adolescents.
 • Proporcionar atenció psicosocial integral a infants, adolescents amb càncer i les seves famílies.
 • Oferir a aquestes famílies activitats lúdico-educatives.

Activitats
 • Suport Psicoemocional als nens i nenes, adolescents i familiars vers la malaltia i suport en el dol.
 • Activitats d’oci i lleure.
 • Programa de sensibilització i difusió i atenció educativa.
 • Atenció social.

Activitats amb voluntariat
 • Programa de voluntariat a domicili.
 • Programa de voluntariat de suport a l’entitat.
 • Campanya de Sensibilització i difusió POSA’T LA GORRA.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tarragona


Unitat de Treball Social de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Unitat de Treball Social de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

Unitat de Treball Social de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona
 • Tel. 977 259 900, Fax 977 234 942
 • agomez@xarxatecla.cat
 • www.xarxatecla.cat

Horari
 • Dilluns a dijous de 8.30 a 17 h
 • Divendres de 9 a 15 h
Persona de contacte
 • Anna Gómez
 • Simón Sans

Objectius
 • Contribuir a la recuperació de pacients i a la millora de la seva qualitat de vida en tots els aspectes (familiar, laboral, de l’entorn...), ajudant a resoldre els problemes socials, satisfent necessitats, potenciant capacitats i recursos propis, per a la promoció i millora del benestar.
 • Atendre una població que té per denominador comú la malaltia i les conseqüències que d’ella se’n poden derivar, ja siguin relacionals, emocionals o econòmiques, mitjançant l’atenció personalitzada al malalt i el suport a la família en relació a tota la problemàtica social que pugui generar aquesta situació.
 • Facilitar que les persones desenvolupin plenament la seves potencialitats i prevenir les disfuncions.

Activitats
 • Assistencials
 • Qualitat
 • Formació 
 • Participació / implicació
 • Docència / investigació
Activitats amb voluntariat
 • No
Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

Unitat Treball Social del Hospital Joan XXIII


Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Unitat Treball Social del Hospital Joan XXIII
Unitat Treball Social del Hospital Joan XXIII
 • C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4, 43005 Tarragona
 • Tel. 638 686 804, Fax 977 295 870
 • mvazquez.hj23.ics@gencat.cat

Horari
 • De 8 a 15 h
Persona de contacte
 • Manuela Vázquez Igual
 • Rocio Ciudad Padilla

Objectius
 • Valoració social.
 • Informació, orientació de serveis, associacions i prestacions socials.
 • Coordinació amb professionals del treball social d’altres serveis.

Activitats
 • Hospital públic de referència d’atenció sanitària i d’urgències de la província de Tarragona.

Activitats amb voluntariat
 • Compta amb la col·laboració de l’associació TarracoSalut.

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

C.A.P. Torreforta-La GanjaCAP TORREFORTA - LA GRANJA
 • C/ Gomera, 10, 43006 TARRAGONA
 • Tel. 977 548 088
 • Fax 977 551 200

Horari
 • De 8 a 20 h
Persona de contacte
 • Direcció del centre o treballadora social del centre

Objectius
 • Donar assistència integral a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb els referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Cures dels pacients depenents i suport a les famílies en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Consulta per fibromialgia (infermeria).
 • Grup d’alletament (Pediatria-ASSIR).

C.A.P. Tàrraco

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Tàrraco


CAP TÀRRACO
 • C/ Dr. Mallafrè i Guasch, 5, 43005 TARRAGONA
 • Tel. 977 221 871
 • Fax 977 295 899

Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 21 h
 • Dissabtes de 8 a 15 h
Persona de contacte
 • Assun González

Objectius
 • Donar assistència integral a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb els referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Cures de pacients depenents i suport a les famílies en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Consultar amb el centre activitats en marxa en el moment.

C.A.P. Sant Pere i Sant Pau

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Sant Pere i Sant Pau
CAP SANT PERE I SANT PAU
 • Edifici de Sant Pere, s/n, Barri de Sant Pere i Sant Pau, 43007 TARRAGONA
 • Tel. 977 201 212
 • Fax 977 200 484
 • spsp.tarte.ics@gencat.cat

Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 21 h
 • Dissabtes de 8 a 15 h
Persona de contacte
 • Ana Carbonell Sánchez

Objectius
 • Donar assistència integral a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb els
referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Cures de pacients depenents i suport a les famílies en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Consultar amb el centre activitats en marxa en el moment.

C.A.P. Sant Salvador

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Sant Salvador


CAP SANT SALVADOR
 • C/ Alzina del mas, 2, 43130 TARRAGONA
 • Tel. 977 522 927
 • Fax 977 293 098
 • ssalvador.tarte.ics@gencat.cat

Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 21 h
 • Dissabtes i diumenges de 8 a 21 h
Persona de contacte
 • Sonia González Gonzalo

Objectius
 • Donar assistència integral de qualitat a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb els referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i en el domicili dins al programa d’Atenció Domiciliaria.
 • Cures de pacients depenents i suport a les famílies cuidadores en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Consultar amb el centre activitats en marxa en el moment.

C.A.P. Muralles

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Muralles

C.A.P. MURALLES
 • C/ Escultor Verderol, s/n, 43002 TARRAGONA
 • Tel. 977 249 404
 • eaptarragona8@murallessalut.cat
 • gemma.illa@murallessalut.cat

Horari
 • De dilluns a divendres de 8 a 21 h
 • Dissabtes no festius de 8 a 15 h
Persona de contacte
 • Gemma Illa

Objectius
 • Donar assistència integral de qualitat a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb els referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Atenció i suport a les famílies en el maneig de la patologia.
Serveis públics
 • Medicina de família
 • Pediatria
 • Odontologia
 • Infermeria
 • Treball social
 • Atenció na l’Usuari
 • Atenció domiciliària
 • Control d’anticoagulació oral
 • Dermatoscòpia
 • Infiltracions
 • Espirometries
 • Consulta antitabàquica.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Grup de suport d’alletament matern i cura del nadó.
 • Grup ACTIVA’T.
 • Programa Pacient Expert.
 • Programa Salut i Escola.

C.A.P. Llevant

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Llevant
CAP LLEVANT
 • C/ Joan Fuster, s/n, 43007 TARRAGONA
 • Tel. 977 258 005
 • Fax 977 258 018
 • tsllevant@xarxatecla.cat
 • www.xarxatecla.cat
Horari
 • Dimarts i dijous de 9 a 14 h

Persona de contacte
 • Alexandra Martínez Maeso

Objectius
 • Donar assistència integral de qualitat a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances ambreferents de la comunitat per a beneficide la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Cures dels pacients depenents i suport a les famílies en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • No

C.A.P. Jaume I

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Jaume I
CAP JAUME I
 • C/ Felip Pedrell, 2, 43005 TARRAGONA
 • Tel. 977 247 211
 • jaumei.tarte.ics@gencat.cat
Horari
 • Dilluns a divendres de 8 a 21 h
 • Dissabtes de 8 a 15 h
Persona de contacte
 • Amalia Morro Grau

Objectius
 • Donar assistència integral de qualitat a la població, fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat dels pacients, tot establint aliances amb els referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.
Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de les persones amb patologia aguda i crònica al centre i en el domicili dins al programa d’Atenció Domiciliària.
 • Cures dels pacients depenents i suport a les famílies cuidadores en el maneig de la patologia.
Activitats amb voluntariat
 • No
Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Consultar amb el centre activitats en marxa en el moment.

C.A.P. Bonavista

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: C.A.P. Bonavista

CAP BONAVISTA
 • C/ Set, s/n, 43100 BONAVISTA
 • Tel. 977 529 497
 • Fax 977 541 721
 • bonavista.tarte.ics@genat.cat
 • www.gencat.cat/ics

Horari
 • De 9 a 21 h

Persona de contacte
 • Ramona Tigell Girones

Objectius
 • Donar assistència integral a la població,fomentant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat de pacients, tot establint aliances amb referents de la comunitat per a benefici de la ciutadania.

Activitats
 • Oferim assistència sanitària, serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
 • Diagnòstic, control i seguiment de persones amb patologia aguda i crònica al centre i al domicili.
 • Cures de pacients depenents i suport a les famílies en el maneig de la patologia.

Activitats amb voluntariat
 • No

Grups d’ajuda mútua (GAM)
 • Grup de suport a persones amb problemes de mobilitat.