dijous, 26 de març de 2020

Serveis Socials de Tarragona, contacte durant el confinament


AVÍS A LA POBLACIÓ

Com a mesura de prevenció i contingència per poder garantir una atenció a la ciutadania, si vostè necessita contactar amb Serveis Socials ho pot fer de dues maneres:

1a via: TELEFÒNICAMENT

S’estableix un horari d’atenció telefònica de 9 a 14h. Ha de telefonar al seu centre de referència, en funció d’on visqui la persona que ha de ser atesa:

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
telèfon del centre


PART ALTA (Rambla vella)
977 245 600


PART BAIXA (Cr Misericòrdia)
977 245 968


PART BAIXA (Cr Nou de Sta Tecla)
977 191 635


CENTRE CÍVIC DE ST SALVADOR
977 521 166


CENTRE CÍVIC DE ST PERE I ST PAU
977 200 394


CENTRE  ZONA  PONENT  (Bonavista,  Torreforta,
977 551 361
Icomar,  la Floresta, el  Pilar,  Riuclar,  Parc  Riuclar,

l'Albada)

CENTRE DE CAMPCLAR
977 550 031


CENTRE EAIA MUNICIPAL
664 441 877
Els auxiliars recepcionistes de cada centre de serveis socials seran els professionals que rebran aquestes trucades. Li demanaran les dades personals i el número de telèfon per tal que el seu professional de referència es posi en contacte per valorar la seva situació.2a via: TELEMÀTICAMENT

Pot contactar amb Serveis socials enviant un correu electrònic a somalteucostat@tarragona.cat

Si necessita contactar amb l’EAIA municipal eaia.municipal@tarragona.cat És necessari que ens indiqui:

Assumpte del correu: indiqui el barri on viu i si té a veure amb Gent Gran, Discapacitats
i/o Dependència: posi també gent gran

Cos del correu: Nom i cognoms de la persona què necessita ser atesa, DNI o passaport, telèfon de contacte i adreça on viu. Expliqui la situació en la què es troba i, si disposa de documentació que ho acrediti la pot adjuntar al correu electrònic.

En qualsevol de les dues maneres donarem agilitat en la resposta.

Fora d’aquests horaris si hi ha qualsevol emergència envieu un mail a somalteucostat@tarragona.cat