dimecres, 30 de setembre de 2015

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: Centres

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: Informació
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
 • Plaça Prim, 6, 43001 Tarragona
 • Tel. 977 550 086
 • imsst.tgna@tarragona.cat
 • www.tarragona.cat/imsst

Horari
 • De 9 a 14 h

Persona o persones de contacte
 • Directament al centre

Centres de Serveis Socials d'Atenció Primària de Tarragona::
 • Ponent, “Centre Immaculada Sastre”, c/ Gaià, 21-23, Tel. 977 55 13 61
 • St. Pere i St. Pau, Afores, s/n, Tel. 977 20 03 94
 • St. Salvador, Avda dels Pins, s/n, Tel. 977 52 11 66
 • Part Alta, Rambla Vella 7 bis, 1r, Tels. 977 24 56 00 - 977 24 45 69
 • Part Baixa, c/ Verge Misericòrdia, 14, Tel. 977 24 59 68
 • Campclar, c/ Onyar bloc 5 i 6, baixos,Tel. 977 55 00 31
 • Bonavista, c/ 11 núm. 13, Tel. 977 55 02 31

Objectius
 • Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
 • Els serveis socials s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.
 • La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials

Activitats
 • Detecció de les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
 • Informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Disseny i participació en:
  • projectes comunitaris.
  • activitats socioeducatives.
 • Prestació de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 • Accés, tramitació i seguiment del recursos de la Llei de la Dependència (LAPAD).
 • Oferir serveis i prestacions per la cobertura de les necessitats bàsiques.
 • Gestió de prestacions d’urgència social.
 • Suport especialitzat (jurídic i psicològic).
 • Accés a altres serveis i/o prestacions d’altres administracions.
 • Aplicació de protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

Observacions
 • Els ciutadans i ciutadanes s’adreçaran als Centres de serveis socials en funció del seu lloc de residència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada