El perquè de la Xarxa


El perquè de la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona

La Xarxa sorgeix a partir de la constatació que la família té un paper clau en la cura d’un familiar en situació de dependència. Sovint, el familiar no professional a càrrec d’una persona depenent experimenta pèrdues a nivell de salut, de renúncies socials, d’oci o pèrdues econòmiques que poden derivar a una percepció de càrrega psicològica i en una pèrdua de qualitat de vida. Per tal de donar resposta a aquesta responsabilitat, s’han anat generant respostes socials des de diversos àmbits: associatiu, administració publica, etc. Aquesta necessitat es detecta en els processos participatius de dos plans municipals: el Pla Municipal d’Igualtat ( la majoria de cuidadors familiars són dones ) i el PLICS (Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social ). La iniciativa de crear la Xarxa sorgeix de l’Ajuntament, però aviat les entitats, associacions i organitzacions de la ciutat fan seva la proposta.

Els principals objectius d’aquest espai de treball són enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en acollir, acompanyar i donar suport a les famílies cuidadores, facilitar assessorament i formació per enfortir la capacitat de les famílies per afrontar la situació, promoure el reconeixement públic i la visibilitat de la tasca defensant el seu dret a cuidar i incorporant aquest tema a l’agenda pública i construir canals i fórmules de col·laboració amb els i les professionals dels àmbits de la salut, la psicologia, el treball social, etc. implicats en l’atenció a les famílies cuidadores per millorar conjuntament l’orientació i eficàcia de les respostes de suport a aquest col·lectiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada